Logo

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.
Plac Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

KRS 0000948075
NIP 526-27-40-108

Kontakt dla mediów:

Andrzej Ocalewicz
andrzej.ocalewicz@wkb.pl
+48 784 052 495

Współpraca z Kołami Naukowymi i Organizacjami Studenckimi:

kolanaukowe@wkb.pl