Logo
Wybrane doświadczenia
Rekomendacje
Aktualności, publikacje, wydarzenia

W zakresie prawa ubezpieczeń doradzał m.in.:

  • zakładom ubezpieczeń
  • brokerom ubezpieczeniowym
  • Polskiej Izbie Ubezpieczeń
  • pośrednikom ubezpieczeniowym

W zakresie prawa konkurencji i prawa ochrony konsumentów doradzał m.in.:

  • Enea Operator
  • Ministerstwu Gospodarki
  • producentom z branży petrochemicznej
  • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?