Logo
Wybrane doświadczenia
Aktualności, publikacje, wydarzenia
  • Obrona byłych członków zarządu spółki z sektora stoczniowego oskarżonych o ogłoszenie nieprawdziwych danych.
  • Obrona prezesa zarządu spółki z branży motoryzacyjnej oskarżonego o przywłaszczenie, oszustwo oraz oszustwa podatkowe.
  • Obrona członków zarządu spółek z sektora nieruchomości oskarżonych o oszustwa podatkowe.
  • Obrona byłego prezesa zarządu spółki z sektora nieruchomości oskarżonego o działanie na jej szkodę oraz niezgłoszenie upadłości.
  • Reprezentacja spółki z branży budowlanej w charakterze pokrzywdzonego w sprawie o oszustwo (szkoda w wysokości około 50 000 000 złotych).
  • Opracowanie polityk antykorupcyjnych oraz podatkowych m.in. w wiodących polskich i międzynarodowych podmiotach z sektora farmaceutycznego, technologicznego oraz produkcyjnego.
  • Zastępstwo pozwanego będącego osobą publiczną w sprawie o ochronę dóbr osobistych wytoczonej przez organizację o charakterze politycznym.
  • Zastępstwo powodów w precedensowej sprawie o sprostowanie materiału prasowego opublikowanego na łamach ogólnopolskiego tygodnika o tematyce polityczno-historycznej.

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?