Logo
Wybrane doświadczenia
Rekomendacje
Aktualności, publikacje, wydarzenia

Doradzała m.in.:

  • przedsiębiorcom z różnych branż w sporach korporacyjnych między akcjonariuszami spółek publicznych;
  • przedsiębiorstwom z różnych branż w sporach transgranicznych (spory z umów, w tym umów akcjonariuszy lub deliktów) przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi, w tym przed ICC, SCC, SAKIG, SA Lewiatan, czy trybunałami ad hoc;
  • zamawiającym w sporach infrastrukturalnych dot. obiektów użyteczności publicznej przeciwko wykonawcom;
  • wykonawcom obiektów użyteczności publicznej w sporach przeciwko GDDKiA oraz przeciwko podwykonawcom;
  • była członkiem zespołu reprezentującego inwestora zagranicznego w sporze przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej;

 

  • przedsiębiorstwom lotniczym w sprawach związanych z prowadzoną przez nie działalnością przed sądami powszechnymi, jak i przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
  • podmiotom finansującym (third party funders) w zakresie analiz due dilligence potencjalnych roszczeń;
  • pracodawcom w sporach pracowniczych z elementem transgranicznym;
  • przedsiębiorstwom wydawniczym w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej;
  • gminom miejskim w sprawach o dotacje/subwencje, w tym w sporach przeciwko Skarbowi Państwa.
Anita Garnuszek was always on top of the arbitration proceedings and kept us duly informed regarding the progress. She had clearly delineated the strategy for the arbitration and dynamically reacted to the changing circumstances. As a client, we had received all the support we had required, and this had kept me confident throughout the process. Summing up, the high level or service allowed us to succeed.
Legal 500 EMEA 2023, Dispute Resolution

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?