Logo
Wybrane doświadczenia
Rekomendacje
Aktualności, publikacje, wydarzenia

Doradzał m.in.

  • wykonawcom robót budowlanych w sporach z inwestorami i podwykonawcami, w tym w sprawach dotyczących inwestycji drogowych, kolejowych i energetycznych;
  • inwestorom inwestycji liniowych (wodociągowych i transportowych);
  • bankom i inwestorom finansowym w precedensowych sporach dotyczących inwestycji w farmy wiatrowe;
  • prywatnym inwestorom i funduszom PE w sporach korporacyjnych oraz na tle transakcji M&A;
  • firmom doradczym (w tym z grona Wielkiej Czwórki) oraz firmom inżynierskim w sporach o odszkodowania;

 

  • przedsiębiorstwom energetycznym w sporach z państwem polskim o odszkodowania w związku niedostosowaniem prawa krajowego do prawa UE;
  • firmie paliwowej w sporze dotyczącym międzynarodowej dostawy ropy;
  • bankom w sporach na tle umów kredytu;
  • klientom z różnych branż w sporach na tle umów handlowych.
He was completely aware of and up to date on all matters. He offered concrete solutions
Chambers Europe 2023 | Dispute Resolution
Chambers Europe 2019 | Dispute Resolution

 

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?