Logo
Wybrane doświadczenia
Aktualności, publikacje, wydarzenia

Doradzała m.in.:

  • spółkom z branży budowlanej w postępowaniach spornych związanych z wykonywaniem inwestycji kolejowych realizowanych w oparciu o warunki FIDIC;
  • generalnym wykonawcom w procesach sądowych przeciwko PKP PLK dotyczących rozliczenia kontraktów, a także zapłaty kar umownych;
  • generalnym wykonawcom w postępowaniach sądowych dotyczących dokonania przez zamawiającego bezprawnego wezwania do wypłaty środków z gwarancji;
  • klientom w sporach sądowych po odstąpieniu od umów.

 

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?