Logo
Aktualności, publikacje, wydarzenia
  • Doradztwo w aspektach związanych z prawem konkurencji w toku badań due diligence spółek w związku z planowanymi transakcjami;
  • Ocena umów handlowych pod kątem zgodności z prawem ochrony konkurencji;
  • Bieżące doradztwo z zakresu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego dla przedsiębiorców i organizacji branżowych (opinie prawne, analizy, memoranda, szkolenia);
  • Doradztwo w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności sporządzanie wezwań do zaniechania naruszeń;
  • Reprezentowanie przewoźnika lotniczego typu low cost przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego w celu uzyskania praw przewozowych na określone trasy.

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?