Logo
Wybrane doświadczenia
Rekomendacje
Aktualności, publikacje, wydarzenia

Projekty legislacyjne:

  • Ekspert w pracach rządowych i/lub parlamentarnych dotyczących prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych, ustawy dotyczącej obowiązkowych zapasów ropy i gazu, ustawy specjalnej o budowie Terminala LNG, pakietu ustaw nuklearnych, ustawy o zbiorowym transporcie publicznym oraz ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i odprowadzeniu ścieków.

Długoterminowe doradztwo na rzecz:

  • PGNiG w zakresie kwestii regulacyjnych, zagadnień taryf, umów, prawa konkurencji i zamówień publicznych;
  • Petrolot w zakresie zagadnień regulacyjnych, prawa energetycznego i prawa konkurencji;
  • EDF Polska w zakresie projektu nuklearnego, zagadnień regulacyjnych, restrukturyzacji i zamówień publicznych;
  • Tauron Dystrybucja w zakresie projektów restrukturyzacyjnych, regulacyjnych, opracowywania modelowych umów i prawa konkurencji.

Doradztwo transakcyjne na rzecz:

  • PGNiG, Enea, Tauron oraz RWE Stoen w zakresie wydzielania operatorów w grupach;
  • kluczowych przedsiębiorstw energetycznych na rynku polskim w zakresie tworzenia nowych mocy wytwórczych (m.in. dotyczące budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli realizowanej przez PGNiG i Grupę Tauron oraz Elektrowni Blachownia realizowanej przez Tauron Wytwarzanie i KGHM Polska Miedź);
  • Energa oraz SPEC w zakresie projektów prywatyzacyjnych;
  • PGNiG w związku z transakcją sprzedaży spółki celowej powołanej do budowy Terminala LNG na rzecz OGP Gaz System;
  • Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Zakładu Energetycznego w zakresie nadzoru nad opracowaniem koncepcji restrukturyzacji od strony prawnej oraz udziału w jej wdrożeniu;

Rzeczpospolita, Ranking Kancelarii Prawniczych 2021, Prawo energetyczne 

IFLR1000 2022, Energy, Oil and Gas, Utilities, Transport: Market Leader

Jerzy Baehr is a highly regarded regulatory expert in Poland.
Chambers Europe 2021 | Energy & Natural Resources
Jerzy Baehr is by far one of the most experienced people in the sector.
Chambers Europe 2018 | Energy & Natural Resources
Jerzy Baehr is a seasoned figure in the energy sector and remains one of the go-to lawyers for regulatory concerns.
Chambers Europe 2016 | Energy & Natural Resources

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?