Logo
Wybrane doświadczenia
Rekomendacje
Aktualności, publikacje, wydarzenia

Doradzał m.in.:

  • spółkom z branży budowlanej w postępowaniach spornych związanych z wykonywaniem inwestycji drogowych realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC;
  • zamawiającym w sporach sądowych z wykonawcą inwestycji w bazie paliw oraz w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych dotyczących wykonawców inwestycji;
  • spółkom doradczym w sporze sądowym na tle umowy doradztwa inwestycyjnego;
  • udziałowcowi spółki w postępowaniu arbitrażowym przed SA KIG w sporze dotyczącym umowy inwestycyjnej;
  • spółkom z branży energetycznej w sporach na tle umowy sprzedaży udziałów;

 

  • prezesowi zarządu spółki prowadzącej działalność w zakresie budowy dróg ekspresowych i autostrad oskarżonemu o zmowę przetargową;
  • przedsiębiorstwom lotniczym jako pokrzywdzonym w sprawach karnych dotyczących zawiadomienia o fałszywym alarmie bombowym na pokładzie samolotu oraz fałszywego alarmu bombowego na lotnisku;
  • zagranicznemu inwestorowi zatrzymanemu w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania;
  • spółce chińskiej w postępowaniu karnym dotyczącym popełnionego na jej szkodę przestępstwa oszustwa.

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?