Logo
Wybrane doświadczenia
Rekomendacje
Aktualności, publikacje, wydarzenia

Doradzała m.in.:

  • elektrowniom wiatrowym i bankom finansującym ich inwestycje w postępowaniach o ustalenie nieważności długoterminowych umów sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów;
  • generalnym wykonawcom dróg ekspresowych i autostrad w sporach ze Skarbem Państwa – GDDKiA oraz podwykonawcami;
  • zagranicznym inwestorom w sporach przeciwko Skarbowi Państwa opartych o roszczenia wynikające z umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (BIT);

 

  • przedsiębiorstwom lotniczym w sporach z elementem transgranicznym;
  • pozwanym w postępowaniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (tzw. private enforcement);
  • spółce z branży motoryzacyjnej pozwanej w postępowaniu grupowym.
Her advice is clear and user-friendly.
Chambers Global 2024 | Dispute Resolution
Interviewees highlight the team's business-oriented approach and attention to details. They advise very practically. They serve their clients with all their knowledge and experience, and work with very high precision and commitment
Chambers Europe 2019 | Dispute Resolution

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?