Logo
Wybrane doświadczenia
Aktualności, publikacje, wydarzenia

Doradzał m.in.:

  • spółkom z branży budowlanej w postępowaniach spornych z zamawiającymi, podwykonawcami oraz ubezpieczycielami związanych z realizacją inwestycji liniowych i kubaturowych, w tym opartych o warunki kontraktowe FIDIC;
  • przedsiębiorcom z różnych branż m.in. energetycznej oraz kolejowej w sporach przed trybunałami arbitrażowymi, w tym przed SA KIG, ICC, czy SP PGRP;
  • bankom komercyjnym m.in. w postępowaniu sądowym dotyczącym dochodzenia wierzytelności z umowy kredytu wielocelowego oraz w postępowaniu powstałym na gruncie prawa konkurencji;
  • zagranicznemu klientowi w sporze związanym z przeniesieniem wierzytelności z umowy pożyczki zabezpieczonej hipoteką;
  • przedsiębiorstwom budowlanym, handlowym oraz z branży lotniczej w sporach z elementem transgranicznym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • spółce handlowej w sporach korporacyjnych z powództwa jej wspólnika m.in. w zakresie wadliwości podjętych przez zgromadzenie wspólników uchwał.

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?