Logo
Wybrane doświadczenia
Rekomendacje
Aktualności, publikacje, wydarzenia

Doradzał m.in.:

  • ministerstwom oraz urzędom marszałkowskim, spółkom z branży energetycznej, spółkom komunalnym w sprawach z zakresu pomocy publicznej i funduszy unijnych;
  • przedsiębiorstwom z branży budowlanej w sporach z inwestorami;
  • spółkom użyteczności publicznej w sporach dotyczących realizowanych inwestycji infrastrukturalnych;

 

  • przedsiębiorstwom produkcyjnym i handlowym w sprawach związanych z bieżącą działalnością;
  • wierzycielom w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?