Logo
Wybrane doświadczenia
Rekomendacje
Aktualności, publikacje, wydarzenia

Doradzał m.in.:

  • Spółkom komunalnym w sporach z wykonawcami obiektów użyteczności publicznej oraz w negocjacjach z NFOŚ, w tym w postępowaniach sądowych i administracyjnych z uwagi na wstrzymanie wypłaty dofinansowania;
  • Spółce publicznej i akcjonariuszom w szeregu postępowań związanych z zarzutem działania w porozumieniu;
  • w sporach między zamawiającym, finansującym bankiem oraz konsorcjum wykonawców z udziałem upadłego o rozliczenia wynagrodzenia za roboty budowalne;
  • w sporach na tle rozwiązania długoterminowych umów z branży energii odnawialnej przez publicznego operatora;

 

  • spółkom zagranicznym w postępowaniach o rozliczenie transakcji transgranicznych;
    w sporach o wady prawne sprzedawanego przedsiębiorstwa;
  • jednostkom samorządu terytorialnego w sporach ze Skarbem Państwa o niewypłacone dotacje celowe oraz zaniżoną wysokość subwencji ogólnej;
  • udziałowcom upadłego w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz związanych z tym postępowaniem sporach sądowych, a także wierzycielom w postępowaniach upadłościowych.

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?