Długo wyczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14) został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Nowelizacja w głównej mierze ma na celu wdrożenie dyrektywy CSRD dotyczącej sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. To kolejny ważny krok w ramach coraz szerszych obowiązków związanych z ESG. Wdrożenie tych przepisów na poziomie krajowym w Polsce i innych państwach członkowskich UE ma zapewnić zwiększenie publicznego dostępu do informacji dotyczących kwestii zrównoważonego rozwoju oraz wpływu przedsiębiorstw na ludzi i środowisko. Raportowane informacje mają być bardziej porównywalne, wiarygodne oraz łatwe do wykorzystania przez użytkowników przy użyciu technologii cyfrowych.

Projekt jest na etapie opiniowania, zatem na jego ostateczny kształt wpływać będą uwagi przesyłane przez uprawnione podmioty oraz przebieg dalszych prac legislacyjnych.

Autorkami newslettera są Anna Wyrzykowska, Marta CzarneckaMartyna Jarosik, które odpowiedzą na dodatkowe pytania, dzieląc się swoją wiedzą.

Pełna treść newslettera dostępna TUTAJ