Logo
Aktualności
WKB Legal Alert | AMLA czyli nowy Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. Zadania i kompetencje wobec instytucji obowiązanych.
W ostatnich miesiącach instytucje unijne prowadzą wzmożone prace nad projektami aktów prawnych wchodzących w skład tzw. Pakietu AML, o którym pisaliśmy w jednym z naszych poprzednich Lex Alertów poświęconych tematyce AML. Jednym z aktów prawnych objętych Pakietem AML jest rozporządzenie ustanawiające Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu zwany w skrócie „AMLA” (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism). 13 grudnia 2023 r. Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie utworzenia AMLA i niedługo potem rozpoczął się proces wyboru siedziby AMLA. W dniu 22 lutego 2024 r., spośród dziewięciu europejskich miast, ostatecznie wybrany został niemiecki Frankfurt nad Menem. Rozpoczęcie działalności przez AMLA jest planowane na połowę 2025 r.
international
Projekt ustawy wdrażający dyrektywę CSRD opublikowany
Długo wyczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14) został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Nowelizacja w głównej mierze ma na celu wdrożenie dyrektywy CSRD dotyczącej sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. To kolejny ważny krok w ramach coraz szerszych obowiązków związanych z ESG. Wdrożenie tych przepisów na poziomie krajowym w Polsce i innych państwach członkowskich UE ma zapewnić zwiększenie publicznego dostępu do informacji dotyczących kwestii zrównoważonego rozwoju oraz wpływu przedsiębiorstw na ludzi i środowisko. Raportowane informacje mają być bardziej porównywalne, wiarygodne oraz łatwe do wykorzystania przez użytkowników przy użyciu technologii cyfrowych.
Zapraszamy na Legal Summer Academy 2024!
Grupa OLX i Kancelaria WKB Lawyers z ogromną radością ogłaszają Legal Summer Academy 2024 - Twoją szansę na prawniczą przygodę życia!
WKB Legal Alert | Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania zatorowego do końca kwietnia 2024
Wielkimi krokami zbliża się 30 kwietnia, który od roku jest ostatecznym terminem corocznego sprawozdania zatorowego do Ministra Rozwoju i Technologii („MRiT”). Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790, „Ustawa zatorowa”) za przekazanie sprawozdania w terminie odpowiedzialni są kierownicy podmiotów, które mają obowiązek złożyć sprawozdanie. Za nieprzekazanie sprawozdania w terminie Ustawa zatorowa przewiduje karę grzywny.
Prawnicy WKB doradzali DINO POLSKA S.A.
DINO POLSKA S.A. z sukcesem sfinalizowała inwestycję w eZebra.pl sp. z o.o. - spółkę prowadzącą internetowy sklep z perfumami i artykułami kosmetycznymi. Prawnicy WKB zapewnili DINO POLSKA S.A. kompleksową obsługę prawną transakcji. Prawnicy WKB wspierali również DINO POLSKA S.A. w uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.
Kancelaria WKB doradzała Grupie Raben w transakcji finansowania obiektów logistycznych
Kancelaria WKB doradzała Grupie Raben w transakcji o wartości 23,4 miliona euro, dotyczącej finansowania obiektów logistycznych na potrzeby Grupy Raben.
Kancelaria WKB doradzała Euroklimat sp. z o.o. przy nabyciu 100% udziałów w Instal Bud Pecyna sp. z o.o.
Euroklimat sp. z o.o., spółka należąca do Elevion Group, zawarła umowę nabycia 100% udziałów w Instal Bud Pecyna sp. z o.o. - spółce działającej na rynku projektowo-budowlanym.
WKB Legal Alert | Kolejna wersja projektu ustawy o ochronie sygnalistów
02.04.2024 r. Rada Ministrów przyjęła kolejną wersję projektu ustawy o ochronie sygnalistów, rewolucjonizującego funkcjonowanie zarówno biznesu, jak i administracji publicznej.